Alarmerend rapport over situatie bijen, vlinders en kevers

Nieuwe cijfers over dieren die gewassen en planten bestuiven zijn schrikbarend: de situatie is dramatisch. Zowel gewervelde bestuivers, zoals vogels en vleermuizen, als ongewervelden zoals vlinders, hommels en kevers moeten vechten voor hun … [Lees meer...]

Universiteit Antwerpen gebruikt en doodt vogels voor hersenonderzoek

Kanaries, spreeuwen en zebravinken worden op de universiteit van Antwerpen gebruikt voor onderzoek naar hersenen. Dat heeft de dierenrechtenorganisatie Anti Dierproeven Coalitie (ADC) naar buiten gebracht middels een rapport. De vogels zouden vaak … [Lees meer...]

Schokkende beelden van honden in Roemeense overheidsasielen

VIER VOETERS roept op tot samenwerking voor nieuwe wetgeving Afgelopen dinsdag publiceerde de internationale dierenwelzijnsorganisatie VIER VOETERS een verontrustend rapport over illegale activiteiten in gemeentelijke asielen in Roemenië. In het … [Lees meer...]

55 miljard euro milieuschade door plastic

Het plastic dat bedrijven gebruiken bij de productie van consumentengoederen levert naar schatting 55 miljard euro aan milieukosten per jaar op. Dat blijkt uit een onderzoek van de Verenigde Naties. Bij de schatting van de kosten is rekening … [Lees meer...]

7 miljard per jaar verdiend met handel in bedreigde dieren

Onderzoekers van Chatman House, een onafhankelijke instituut voor internationale vraagstukken gevestigd in Groot-Brittannië, schatten dat de internationale georganiseerde misdaad per jaar ongeveer 7,3 miljard euro verdiend met de handel in bedreigde … [Lees meer...]

Bouw dam zorgt voor sneller uitsterven rivierdolfijn

Omdat in de rivier de Mekong in Zuid-Laos een waterkrachtcentrale wordt gebouwd zal de nu al zeer zeldzame rivierdolfijn nog sneller uitsterven. Die voorspelling doet het Wereld Natuur Fonds (WNF). In Laos leven nog maar zo'n 85 … [Lees meer...]

Sojateelt: grote bedreiging voor Zuid-Amerikaanse natuur

Sojateelt neemt wereldwijd een enorme vlucht. Door de explosieve groei van sojateelt in Zuid-Amerika is al een gebied ter grootte van Duitsland verdwenen aan bossen en savanne. Naar verwachting zal de productie tot 2050 nog eens verdubbelen. … [Lees meer...]

Bedrijven hebben te weinig aandacht voor dierenwelzijn

Ondanks de toenemende aandacht vanuit het publiek voor het welzijn van vee, hebben bedrijven uit de voedingsindustrie hier nog altijd geen oog voor. Dit blijkt uit de tweede Business Benchmark, dit is een onderzoek naar de maatstaf bedrijven, … [Lees meer...]

Nederlandse economie groener geworden

Volgens een rapport van het CBS brengen economische activiteiten in ons land steeds minder schade toe aan het milieu. Sinds 2000 is de uitstoot van broeikasgassen gedaald, ook de afvalproductie en de emissie van zware metalen is minder dan in … [Lees meer...]

Concentratie CO2 weer hoger

Uit het rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) bleek dat in 2012 de gemiddelde concentratie CO2 in de atmosfeer weer sneller is gegroeid dan het gemiddelde van het vorige decennium. Vorig jaar zijn weer nieuwe recordhoogten gemeten … [Lees meer...]

Vervuiling bedreigt gezondheid 200 miljoen mensen

De Zwitserse NGO Green Cross en het in New York gevestigde Blacksmith Institute hebben gisteren hun jaarlijks rapport gepresenteerd. Uit hun onderzoek blijkt dat wereldwijd de gezondheid van zo’n 200 miljoen mensen iedere dag bedreigd wordt door … [Lees meer...]

Provincie houdt rapport geheim uit angst voor succesvolle bezwaren megastallen

Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP willen dat de provincie Noord-Holland geheime stukken over megakippenstal Meerkip openbaar maakt. De provincie wil de stukken geheim houden omdat zij vreest dat op grond van die stukken tegen vergelijkbare … [Lees meer...]

Europese vlinderstand holt achteruit

Het Europees Milieuagentschap (EEA) heeft vandaag de bevindingen van een grootschalig Europees onderzoek naar graslandvlinders gepubliceerd. De aantallen van de dieren zijn in ruim 20 jaar tijd met bijna de helft afgenomen, is de conclusie. Het … [Lees meer...]