Wreed experiment met guanaco’s voorkomen

guanaco

De professor die een wreed experiment op guanaco’s wilde uitvoeren is als ‘persona non grata’ uitgeroepen door de Argentijnse provincie waar hij een ‘uitputtingsjacht’ op de wilde lama zou organiseren. Lucas Llach, een econoom aan de universiteit van … [Lees meer...]

Update: Dieren opvangcentrum wreed verstoord door jagers

opvangcentrum

Vorige week meldden we dat een horde jagers zich niets aantrok van de opvangdieren van Galecopperpark Sublime in Nieuwegein. Zonder enige schaamte schoten ze midden tussen de paarden, die daardoor opgewonden raakten en er zelfs blessures aan … [Lees meer...]

Dieren opvangcentrum wreed verstoord door jagers

jagers

Een horde jagers heeft afgelopen week willens en wetens een groep opvangdieren verstoord in Nieuwegein. Zij deden dat door midden tussen de dieren te jagen, zonder zich iets aan te trekken van het verzoek om dat niet te doen. Terwijl de gemeente … [Lees meer...]

Jagers doden eend van dierenopvang

eend

Een gehandicapte eend die verzorgd werd door de Stichting Dierenopvang Savanah in Landgraaf is door plezierjagers uit de lucht geschoten. Het trieste voorval vond plaats voor de ogen van de oprichter van de dierenopvang. Behalve erg verdrietig is hij … [Lees meer...]

Kabinet wil plezierjacht in stand laten

Jachtgeweer

Jagers houden alle ruimte om voor hun plezier te blijven schieten op onschadelijke diersoorten, zonder noodzaak. Dat blijkt uit de nieuwe Wet Natuurbescherming, die staatssecretaris Dijksma vandaag presenteerde aan de Tweede Kamer.De enige … [Lees meer...]

Marianne Thieme komt met kogelvrije initiatiefnota

Fazanten

Thieme diende gisteren een initiatiefnota in met als doel de jacht in Nederland drastisch in te perken. In de nota van de Partij voor de Dieren staat het voorstel om het voor het plezier doden van wilde eend, haas, konijn, fazant en houtduif zo snel … [Lees meer...]

Ingezonden brief: Hetze tegen herten houdt aan

Amsterdamse Waterleidingduinen

Er is iets vreemds aan de hand. Door het eind 2012 geplaatste hek langs de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) zijn klachten over overlast die de damherten in de omliggende gemeenten veroorzaakten een stuk verminderd (bijvoorbeeld Haarlems Dagblad 6 … [Lees meer...]

PvdD: perk jachtprivileges sterk in

Jager

Plezierjacht moet zo snel mogelijk worden beëindigdMarianne Thieme dient twee voorstellen in waardoor de jacht in Nederland vergaand beperkt zal kunnen worden. Thieme zal via een initiatiefnota voorstellen om de plezierjacht op wilde eend, haas, … [Lees meer...]

Jagerslobby zelfs tot in restaurant Tweede Kamer

jachtgeweer

Tot in het restaurant van de Tweede Kamer toe probeert De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) de besluitvorming in de Tweede Kamer over de plezierjacht te beïnvloeden.  Dat blijkt uit een artikel in het blad De Nederlandse Jager van … [Lees meer...]

Jager schiet 2 mensen neer: “ik ben ervoor verzekerd” (VIDEO)

jager schiet mannen

Op de Appelaarsedijk in Fijnaart heeft een jager twee mannen neergeschoten. Ze stonden te praten in de voortuin van een huis, toen de jager een fazant wilde schieten, miste, nog eens schoot en toen de twee nietsvermoedende mannen raakte.Eén … [Lees meer...]

De kroonprins en plezierjacht

Wilde eenden

De zwarte labrador van kroonprins Willem-Alexander is afgelopen weekend ernstig gewond geraakt tijdens de jacht op eenden.Het feit dat de kroonprins aan de eendenjacht in de De Lutte meedeed, laat de gemoederen niet ongemoeid. Marianne Thieme … [Lees meer...]

Marianne Thieme komt met wetsvoorstel tegen plezierjacht

Marianne Thieme in Tweede Kamer

Marianne Thieme zal een wetsvoorstel tot wijziging van artikel 32 van de Flora- en faunawet indienen. In de huidige wetgeving is bepaald dat haas, fazant, patrijs, wilde eend, konijn en houtduif bejaagd mogen worden zonder dat daar noodzaak voor is. … [Lees meer...]

Ruime Kamermeerderheid wijst plezierjacht af

groene kieswijzer

Een ruime Kamermeerderheid is tegen de plezierjacht. Dat blijkt uit de reacties van politieke partijen op stellingen van De Groene Kieswijzer.De Groene Kieswijzer is een initiatief van Natuur & Milieu. Alle zittende partijen hebben de … [Lees meer...]