PvdD: Vogelmarkten moeten dicht!

De Partij voor de Dieren wil dat het kabinet een einde maakt aan de honderden vogelmarkten in Nederland. Actualiteitenrubriek EenVandaag liet zaterdag 7 mei zien dat deze markten een ernstige inbreuk maken op het dierenwelzijn en een bedreiging … [Lees meer...]

Doorbraak: Kamer wil kalf bij koe

De regering moet binnen een half jaar met een plan van aanpak voor de melkveehouderij komen om kalfjes bij de moederkoe te laten. Een Kamermeerderheid heeft vandaag ingestemd met een motie hiertoe van Marianne Thieme. De Kamer geeft hiermee aan een … [Lees meer...]

Kamer: stop met CO2-bedwelming varkens

De Tweede Kamer wil dat de regering een einde maakt aan CO2-bedwelming bij varkens. Een motie van Marianne Thieme (PvdD) hierover is vandaag door een Kamermeerderheid aangenomen. Het verdoven van varkens met CO2 voorafgaand aan de slacht zorgt … [Lees meer...]

Adviesbureau NVWA wil verbod onverdoofd slachten

PvdD wil snelle actie van staatssecretaris Dijksma Het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) pleit in een vandaag gepubliceerd advies aan de staatssecretaris van … [Lees meer...]

Afschot duizenden damherten in Amsterdamse Waterleidingduinen

De damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn vogelvrij verklaard. Maar liefst 2200 dieren zullen worden afgeschoten. Een meerderheid van de Gemeenteraad van Amsterdam steunde gisteren een voorstel om de populatie van drieduizend dieren … [Lees meer...]

VVD en PvdA willen minder regels jacht

Het plan van de Partij voor de Dieren (PvdD) om jagen zonder noodzaak, de zogenaamde plezierjacht, helemaal te verbieden, is gisteren besproken in de Kamer. Het gaat daarbij om afschaffing van de wildlijst waarop vijf soorten staan die vrij … [Lees meer...]

Tweede Kamer behandelt initiatiefnota plezierjacht

De Tweede Kamer behandelt vandaag en maandag de initiatiefnota van Marianne Thieme over het stoppen van de plezierjacht. In de nota van de Partij voor de Dieren staat het voorstel om het voor het plezier doden van wilde eend, haas, konijn, fazant en … [Lees meer...]

Jachtopzichter moet dubbele pet inleveren

De Partij voor de Dieren wil dat jachtopzichters niet langer tegelijk de belangen van de jager, de wetgever en de dieren behartigen. Marianne Thieme heeft hiertoe een amendement op de Wet Natuurbescherming ingediend. Jachtopzichters hebben in … [Lees meer...]

PvdD: jaarwisseling uiterlijk in 2020 vuurwerkvrij!

De Partij voor de Dieren (PvdD) zal donderdag in de Tweede Kamer pleiten voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk, uiterlijk in 2020. Esther Ouwehand wil dat er zo een einde komt aan de stroom van honderden veelal zeer jonge slachtoffers, de … [Lees meer...]

Curator verantwoordelijk voor verwaarloosde pony

Staatssecretaris Dijksma heeft antwoord gegeven op de Kamervragen die de Partij voor de Dieren eerder stelde over de verkoop van de zwaar verwaarloosde pony via BVA Auctions vorige maand. Daarin bevestigt de staatssecretaris dat de curator, mevrouw … [Lees meer...]

Kamervragen over ernstig verwaarloosde pony op veiling BVA Auctions

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld over de zwaar verwaarloosde pony die werd aangekocht via veilingsite BVA Auctions vorige week. Ook wil de Partij voor de Dieren van de staatssecretaris weten in hoeverre zij bekend is met de … [Lees meer...]

Kabinet erkent relatie dierenmishandeling en huiselijk geweld

Dierenmishandeling integraal onderdeel huiselijkgeweldcampagne De relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld zal dit jaar worden meegenomen in de voorlichtingscampagne over huiselijk geweld. Dit heeft het kabinet in haar … [Lees meer...]

Senator Partij voor de Dieren doet aangifte tegen jachtopzichter wegens illegale jacht op houtsnip

Landgoed Duivenvoorde in Voorschoten Senator Koffeman van de Partij voor de Dieren heeft aangifte gedaan tegen een jachtopzichter van landgoed Duivenvoorde (Voorschoten) wegens het schieten en doden van een beschermde houtsnip. Leden van de … [Lees meer...]