De aarde zal sneller opwarmen door het uitsterven van grote diersoorten

Wat hebben toekans, tapirs en apen met elkaar gemeen? Ze eten allen fruit. Omdat ze relatief groot zijn, zijn zij ook in staat om de grotere fruitsoorten, die weer aan grotere bomen hangen, te eten. En deze grotere bomen nemen meer CO2 op dan … [Lees meer...]

Het COP21 klimaatakkoord: wat betekent het voor Nederland?

De COP21, de klimaattop in Parijs, is inmiddels achter de rug. De aanwezige landen hebben een historisch akkoord met elkaar gesloten. Maar wat houdt dit akkoord voor Nederland in? Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur & Milieu, denkt dat … [Lees meer...]

Geert Laugs: Kleinere veehouderij, beter klimaat!

De klimaattop in Parijs is in volle gang. De verwachtingen zijn hoog, maar één ding is zeker: er wordt niet gesproken over de klimaateffecten van de veehouderij. Toch is het onmogelijk de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden als de … [Lees meer...]

Klimaatverandering bedreigt ook leefomgeving vogels

Veel vogelsoorten worden gedwongen naar het noorden te trekken. Honderden soorten vertrekken massaal richting zuid- en noordpool omdat de leefomgeving van deze soorten ernstig negatief beïnvloed wordt door klimaatveranderingen. BirdLife … [Lees meer...]

Algenbloei gelinkt aan massale walvissterfte in Argentinië

In de wateren van Peninsula Valdes in Argentinië zorgt een mysterieuze moordenaar voor een recordaantal aan dode zuidkapers. Sinds 2005 is het aantal dode walvissen zelfs vertienvoudigd. Opvallend is dat vooral walviskalveren, jonger dan 3 maanden, … [Lees meer...]

Ruim 23.000 dieren en planten met uitsterven bedreigd

Wereldwijd worden er 23.250 soorten met uitsterven bedreigd, zo blijkt uit de nieuwe Rode Lijst van Bedreigde Soorten die IUCN (International Union for Conservation of Nature) vandaag presenteert. Dit zijn er 466 meer dan bij de laatste taxatie … [Lees meer...]

Filmtip: Cowspiracy, The Sustainable Secret

Een intrigerende documentaire, die door velen onopgemerkt is gebleven, krijgt nu wellicht een groter publiek nadat Netflix het toegevoegd heeft aan de collectie. Cowspiracy, een documentaire van Kip Andersen en Keegan Kuhn, kwam vorig jaar … [Lees meer...]

Uitdunning haaienpopulaties versnelt klimaatverandering

In 2015 hebben 13 aanvallen van haaien plaatsgevonden langs de kust van de Australische provincie New South Wales. Surfers pleiten voor drastischer maatregelen, zoals het gedeeltelijk uitdunnen van de haaienpopulaties rond de stranden. … [Lees meer...]

Recordaantal Guadalupe-zeeberen spoelt aan in Californië

In de afgelopen weken is er een recordaantal verzwakte en dode Guadalupe-zeeberen aangetroffen op de stranden van Californië. De Guadalupe-zeebeer leeft in de wateren rondom Californië en Mexico. In het verleden is deze soort zwaar bejaagd. In … [Lees meer...]

Hommels ernstig bedreigd door klimaatverandering

Uit recent onderzoek van onder andere Jeremy Kerr, van de Universiteit van Ottawa, en Laurence Packer en Sheila Colla, van de Universiteit van York, dat is gepubliceerd in het tijdschrift Science, is gebleken dat van alle bestuivers hommels het meest … [Lees meer...]

Door hogere temperaturen kunnen hagedissen van geslacht veranderen

Wetenschappers van de Universiteit van Canberra uiten hun bezorgdheid over vrouwelijke hagedissen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de vrouwelijke baardagame, een Australische hagedissensoort, weleens zou kunnen verdwijnen door klimaatverandering. … [Lees meer...]

Toch geen zomerse winterslaap voor ijsberen

Lange tijd waren wetenschappers in de veronderstelling dat ijsberen in een ‘lopende winterslaap’ raakten in de zomer. Met een lagere lichamelijke activiteit zouden ze het gebrek aan voedsel enigszins compenseren op het moment dat hun voornaamste … [Lees meer...]

Werelderfgoedgebieden bedreigd door klimaatverandering en dammen

Klimaatverandering en de aanleg van grootschalige dammen brengt steeds meer Werelderfgoedgebieden in gevaar. Die waarschuwing geeft de International Union for Conservation of Nature (IUCN) aan het Werelderfgoedcomité van UNESCO, daags voordat die … [Lees meer...]