Kwaliteit drinkwater bedreigd door klimaatverandering

drinkwater

Klimaatverandering kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van ons drinkwater, zo blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn er … [Lees meer...]

Kleinere salamanders door klimaatverandering

salamanders

Uit een onderzoek in de Appalachen, een berggebied in het oosten van de Verenigde Staten, blijkt dat salamanders krimpen in een warmer wordend klimaat.Wetenschappers bestuderen de populatie salamanders in dit gebied al sinds 1957. Uit … [Lees meer...]

WNF: aarde in grote problemen door klimaatverandering

IJsbeer

Het rapport dat het klimaatpanel van de Verenigde Naties IPCC vandaag heeft uitgebracht, geeft de duidelijke boodschap dat onze aarde in ernstige problemen verkeert. Het bevestigt dat klimaatverandering werkelijkheid is, zich nu voltrekt en … [Lees meer...]

IPCC presenteert vijfde klimaatrapport

ipcc

Gisteren is in het Japanse Yokohama het vijfde klimaatrapport van de VN-organisatie Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) gepresenteerd. Een ontwerp van dit rapport werd ruim twee weken geleden al gelekt naar de Engelse krant The … [Lees meer...]

Gelekt klimaatrapport IPCC voorspelt grote problemen

ipcc

In een gelekt ontwerp van het nieuwste klimaatrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) worden de directe kosten door zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering geraamd op 17 miljard euro per jaar in Europa tegen het … [Lees meer...]

Meer misdaad door klimaatverandering

klimaattop

Uit een studie van gegevens van de Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) blijkt dat er door klimaatverandering tussen 2010 en 2099 honderdduizenden extra misdrijven zullen plaatsvinden in de Verenigde Staten. Studiebureau Abt Associates … [Lees meer...]

Lieveheersbeestjes vliegen 60 km per uur

lieveheersbeestje

Lieveheersbeestjes vliegen erg hoog en snel. Uit Brits onderzoek blijkt dat ze wel tot 1.100 meter hoog kunnen vliegen en snelheden tot 60 kilometer per uur halen. Bij warmer weer vliegen lieveheersbeestjes verder. Dit betekent dat door de opwarming … [Lees meer...]

Opwarming aarde doet vissen krimpen

kleiner

In de Noordzee is van zes vissoorten de lengte die de dieren maximaal behalen met een derde afgenomen in de afgelopen veertig jaar. Dat is een direct gevolg van de opwarming van de aarde. De watertemperatuur is namelijk met een tot zelfs twee graden … [Lees meer...]

Klimaatverandering vraagt om meer bijen

Bij close-up bijenradar

In Europa heerst grote bezorgdheid over de snelle afname van het aantal bijenvolken en over de vraag of er in de toekomst nog wel voldoende bijen zijn voor de bestuiving van landbouwgewassen. Uit onderzoek door onder andere David Kleijn en Jeroen … [Lees meer...]

Pinguïns vinden zelf oplossing voor overleven klimaatverandering

Keizerspinguïns

Antarctische keizerspinguïns blijken zich onverwachts aan te passen aan het instabiele klimaat. Afnemend ijs, onder invloed van klimaatverandering, maakt dat zij ervoor kiezen hun eieren te leggen op hoger gelegen kustgletsjers. Dit werd ontdekt door … [Lees meer...]

Biomassa zeebodem zal flink afnemen door klimaatverandering

Zeegras

Nieuw onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Global Change Biology, wijst uit dat klimaatverandering een zeer negatieve invloed zal gaan hebben op de organismen die leven op de bodem van de zee.Die organismen of biomassa … [Lees meer...]

Wetenschappers willen maatregelen tegen uitstoot kooldioxide van elektriciteitscentrales

Bos

“Onze bossen moeten beschermd worden tegen het steeds harder wordende geluid van biomassacentrales.” Dat schreven 41 vooraanstaande wetenschappers in een brief aan de Environmental Protection Agency (EPA). Er moet een regelgevend systeem komen dat … [Lees meer...]

Sterkst opwarmende broeikasgas ontdekt

Gletsjer

Wetenschappers verbonden aan de universiteit van Toronto hebben een broeikasgas ontdekt met de sterkst opwarmende kracht in de atmosfeer. Het onderzoeksrapport is recentelijk verschenen in Geophysical Research Letters. Het gas heeft een veel grotere … [Lees meer...]