Langere zwemtochten serieus gevaar voor ijsberen

Het aantal ijsberen in de Beaufortzee is in de afgelopen 10 jaar met bijna 50 procent afgenomen. Onderzoekers vrezen dat dit mede wordt veroorzaakt door de grote zwemtochten die ijsberen moeten maken, op zoek naar stabiel zee-ijs. Het ijs in de … [Lees meer...]

Warm zeewater veroorzaakt ongekende koraalverbleking

Vrijwel ongezien dreigt zich wereldwijd een ramp voor koraal te voltrekken. In grote delen van de oceanen is het zeewater de afgelopen maanden door klimaatverandering en een zeer krachtige El Niño zo sterk opgewarmd dat kleurige koraalriffen massaal … [Lees meer...]

Kolenmijn dramatisch voor koalapopulatie

Het bedrijfsleven wint terrein in het innemen van het leefgebied van bijna 300 koala’s in het zuidoosten van Australië (Nieuw-Zuid-Wales). Door de komst van een kolenmijn zou het huidige leefgebied van circa 262 koala’s worden vernietigd. De … [Lees meer...]

Woestijnrat slachtoffer van klimaatverandering

Niet alleen dieren op de koudste plekken van de aarde lijken te kampen met de gevolgen van klimaatverandering. Ook dieren in warme gebieden van de aarde hebben het moeilijk.  Zo blijkt uit onderzoek dat klimaatverandering invloed heeft op … [Lees meer...]

Onderzoeker ontdekt inheemse vlinder in museumcollectie

In Alaska heeft onderzoeker Andrew Warren, verbonden aan de Universiteit van Florida, een nieuwe vlinder ontdekt. Het is de eerste keer sinds 28 jaar dat er een nieuwe vlinder in Alaska werd ontdekt. Mogelijk is de vlinder, Tanana Arctic, de enige … [Lees meer...]

Voor de tiende keer wereldwijd lichten uit tijdens Earth Hour

Vredespaleis dit jaar toneel van nationaal switch off moment Op zaterdag 19 maart 2016, om 20.30 uur lokale tijd, doet de wereld de lichten uit voor Earth Hour 2016. Het is voor de tiende keer dat miljoenen mensen, bedrijven en gemeentes … [Lees meer...]

De opwarming van de aarde in vijf feiten

In de Verenigde Staten ontkennen sommige politici klimaatverandering, maar ook in de Nederlandse politiek wordt de urgentie van dit probleem door velen niet gezien. Daarom startte Urgenda in 2013 met ruim 900 mede-eisers een rechtszaak, de zogenaamde … [Lees meer...]

De aarde zal sneller opwarmen door het uitsterven van grote diersoorten

Wat hebben toekans, tapirs en apen met elkaar gemeen? Ze eten allen fruit. Omdat ze relatief groot zijn, zijn zij ook in staat om de grotere fruitsoorten, die weer aan grotere bomen hangen, te eten. En deze grotere bomen nemen meer CO2 op dan … [Lees meer...]

Het COP21 klimaatakkoord: wat betekent het voor Nederland?

De COP21, de klimaattop in Parijs, is inmiddels achter de rug. De aanwezige landen hebben een historisch akkoord met elkaar gesloten. Maar wat houdt dit akkoord voor Nederland in? Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur & Milieu, denkt dat … [Lees meer...]

Geert Laugs: Kleinere veehouderij, beter klimaat!

De klimaattop in Parijs is in volle gang. De verwachtingen zijn hoog, maar één ding is zeker: er wordt niet gesproken over de klimaateffecten van de veehouderij. Toch is het onmogelijk de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden als de … [Lees meer...]

Klimaatverandering bedreigt ook leefomgeving vogels

Veel vogelsoorten worden gedwongen naar het noorden te trekken. Honderden soorten vertrekken massaal richting zuid- en noordpool omdat de leefomgeving van deze soorten ernstig negatief beïnvloed wordt door klimaatveranderingen. BirdLife … [Lees meer...]

Algenbloei gelinkt aan massale walvissterfte in Argentinië

In de wateren van Peninsula Valdes in Argentinië zorgt een mysterieuze moordenaar voor een recordaantal aan dode zuidkapers. Sinds 2005 is het aantal dode walvissen zelfs vertienvoudigd. Opvallend is dat vooral walviskalveren, jonger dan 3 maanden, … [Lees meer...]

Ruim 23.000 dieren en planten met uitsterven bedreigd

Wereldwijd worden er 23.250 soorten met uitsterven bedreigd, zo blijkt uit de nieuwe Rode Lijst van Bedreigde Soorten die IUCN (International Union for Conservation of Nature) vandaag presenteert. Dit zijn er 466 meer dan bij de laatste taxatie … [Lees meer...]